Over Stichting Stokrooz

Onderzoek naar kristalartropathieën en overige reumatische ziekten.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van onderzoek van oorzaken, complicaties en behandeling van kristalartropathieën en overige reumatische ziekten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kristalartropathieën zijn reumatische ziekten die allen als kenmerk hebben dat kristalvorming de oorzaak is van de gewrichtsontsteking. Belangrijke voorbeelden zijn jicht en pseudojicht. Maar ook cholesterol- , calciumpyrofofaat-, basisch calcium fosfaat- , hydroxyapatiet-, en calciumoxalaat kristallen kunnen betrokken zijn bij het ontstaan een ontsteking van een gewricht. Het is ook mogelijk dat nog niet ontdekte kristallen een rol spelen bij gewrichtsziekten.

De Stichting heeft ook als doel om patiënten breed te informeren over deze ziekten en de behandeling daarvan.

De Stichting wil nieuwe vormen van diagnostiek ontwikkelen om betrokken kristallen beter te herkennen en daardoor de diagnostische mogelijkheden te vergroten en te verbeteren. Daartoe werkt de Stichting nauw samen met andere partijen zoals VieCuri Medisch Centrum te Venlo, de Universiteit Twente te Enschede en Hybriscan Technologies te Arnhem.

De Stichting bevordert ook onderzoek naar nieuwe behandelingen van kristalgerelateerde aandoeningen. Een voorbeeld is onderzoek naar de effectiviteit van Dapansutrile in opdracht van Olatec te New York. Dapansutrile is een krachtig ontstekingsremmend middel.

De Stichting zet zich ook in voor het vervaardigen van informatie materiaal over kristalziekten

 

 

Middelen

Financiële middelen verkrijgt de Stichting uit giften, het geven van betaalde nascholingen en het uitvoeren van onderzoek in opdracht van derden.

Daarnaast spant de Stichting zich in voor het verwerven van subsidies.

 

Huidige projecten

De Stichting is in samenwerking met de TU Twente (Enschede) en met Hybriscan Technologies (Arnhem) bezig met het bouwen van een hybride microscoop. Deze microscoop verenigd twee microscopische technieken nl. de polarisatie microscopie en de Raman spectrografie. Deze microscoop in ontwikkeling is uniek in de wereld en het eerste exemplaar zal binnenkort in het VieCuri ziekenhuis te Venlo op de polikliniek reumatologie geplaatst worden. De verwachting is dat de diagnostiek van ziekten die met kristalvorming in het lichaam te maken hebben belangrijk verbeterd zal worden.

Onderzoek naar de behandeling van acute jicht met nieuwe medicamenten. Een van de medicamenten waarna op de afdeling reumatologie van VieCuri onderzoek naar gedaan wordt is Dapansutrile. Dit is een geheel nieuw medicament naast andere bestaande middelen zoals prednison, colchicine en NSAIDs. Dapansutrile remt het vrijkomen van het inflammasoom , een krachtige ontstekingsbevorderende eiwitgroep.

 

Bestuur Stichting STOKROOZ 

Voorzitter:                                     Dr T.L.T.A. Jansen, reumatoloog

Secretaris- penningmeester:      Dr M. Janssen

Leden:                                          drs A. Comarniceanu, reumatoloog , drs M. Efdé, reumatoloog

 

Algemene informatie

De Stichting draagt de naam: Stichting onderzoek naar kristalartropatieën en overige reumatische ziekten (STOKROOZ). De Stichting is op 8 mei 2017 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68706306. BTW-nummer: 857556745B01, rekeningnummer: NL 37 INGB 0007 8713 89.